Hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat

Opiskelijoiden mielipiteen huomioon ottamiseksi yliopiston ja tiedekunnan eri hallintoelimissä sekä toimikunnissa on opiskelijajäseniä. Osa edustajista valitaan vaaleilla, mutta suurimman osan valinnoista tekee EKY.

Yhteyden hallopedeihin saa koulutuspoliittisien vastaavan kautta mari.kankaanpaa(a)helsinki.fi.

ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvosto käyttää tiedekunnassa ylintä päätösvaltaa. Se kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, päättää tiedekunnan taloudesta, nimittää dekaanin ja varadekaanit, nimittää keskeisiin tiedekunnan virkoihin ja myöntää tiedekunnassa suoritetut tutkinnot. Tiedekuntaneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä valitaan vaaleilla kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Opiskelijajäsenet toimivat puolitoistavuotisen kauden kerrallaan. TDK-neuvostoon kuuluvat: 4 professorijäsentä, 2 sidosryhmäjäsentä, 3 henkilökunnan edustajaa ja 3 opiskelijajäsentä.

2018-
Iida-Maria Niinikoski, varajäsen Eeva Raappana
Joanna Martikainen, varajäsen Minna Lehtinen
Mari Rahkola, varajäsen Tiina Heikkilä

Yliopistollisen eläinsairaalan johtokunta

Yliopistollisen eläinsairaalan johtokunnassa on edustus jokaiselta sairaalalta (TES, HES, PES), henkilökunnasta sekä opiskelijoista. Myös sairaalan johtaja osallistuu kokouksiin. Kokouksissa käsitellään säännöllisesti mm. sairaalan taloustilannetta.

Anu Mäkelä, varajäsen Johanna Loukola

Johtoryhmät 2019-2020
Kandivaihe

Salla Aaltonen, varajäsen Elina Rantonen
Mari Kankaanpää, varajäsen Teea Saaristo

Lisensiaattivaihe

Henrik Meriläinen, varajäsen Riikka Nikitin
Mari Rahkola, varajäsen Minna Huhtala

Opetustaitotoimikunta

Opetustaitotoimikunta (OTTK) arvioi tiedekunnan opetustehtäviä ja dosentuuria hakevien henkilöiden opetustaidon. OTTK aloitti toiminnan vuonna 2010. OTTK on työstänyt oman matriisin, jonka perusteella henkilöiden opetustaitoa arvioidaan. Opetustaitotoimikunnan jäseninä ovat: varadekaani (pj), 2 professorijäsentä, 3 henkilökunnan jäsentä, 1 opiskelijajäsen. OTTK kokouksia ennen pidetään opetusnäytteittä, jotka ovat kaikille avoimia. OTTK kokoontuu noin kerran kolmessa viikossa, mutta kesällä kokouksia ei pääsääntöisesti pidetä. Kokouksien määrä ja kesto vaihtelee riippuen auki olevista opetustehtävistä ja niitä hakevien henkilöiden määrästä. 

Jupe Virtanen, varajäsen Teea Saaristo

 

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA (HYY)

Edustajisto 2019-2020

Kanerva Kivistö
Anniina Lehmus
Henrik Meriläinen

varajäsen Antti Mikkonen
varajäsen Anna Yli-Hynnilä
varajäsen Johanna Loukola
varajäsen Joanna Martikainen

 

HELSINGIN YLIOPISTO

Yliopistokollegio

Eeva Raappana, varajäsen Milla Takala

Kielikeskuksen opiskelijaneuvosto

Noora Pylkkänen

 

MUUT JÄRJESTÖT

Suomen eläinlääkäriliiton opiskelijavaliokunta

Opiskelijavaliokunta pitää yhteyttä opiskelijoiden ja liiton välillä, sekä muun muassa ehdottaa liiton hallitukselle kaksi kertaa vuodessa jaettavien opiskelijamatka-apurahojen saajat. Opiskelijavaliokunnassa pyritään siihen, että jokaiselta vuosikurssilta on oma edustajansa opiskelijavaliokunnassa

Eini Saaranen
Anna-Maija Naapi
Tiina Keskitalo
Maria Lehto
Helena Hirvonen
Charlotta Alamäki

AKAVA:n opiskelijavaltuuskunta (AOVA)

Eini Saaranen, varajäsen Iida Niinikoski

Lääketieteellisten alojen valtakunnallinen valintatoimikunta

Joanna Martikainen

Kirjaudu

Kirjaudu

 
 
Back to top