Yhdistyksen esittely

 

 

Veterinärmedicinska kandidatföreningen VKF rf

Veterinärmedicinska kandidatföreningen rf (VKF) är en ämnesförening för de som studerar veterinärmedicin. VKF ordnar kultur-, studie och socialtjänster för sina medlemmar samt ökar möjligheterna till fritidsintressen. VKF arbetar för veterinärstuderandens intressen inom många olika sektorer, bl.a. genom att ha studeranderepresentanter i olika organ inom fakulteten, samt genom samarbete med många organisationer, exempelvis Veterinärförbundet.

Veterinärmedicinska kandidatföreningen rf (VKF) är en ämnesförening för de som studerar veterinärmedicin. VKF ordnar kultur-, studie och socialtjänster för sina medlemmar samt ökar möjligheterna till fritidsintressen. VKF arbetar för veterinärstuderandens intressen inom många olika sektorer, bl.a. genom att ha studeranderepresentanter i olika organ inom fakulteten, samt genom samarbete med många organisationer, exempelvis Veterinärförbundet.

VKF har sina rötter i Veterinärmedicinska högskolans studentkår, som grundades år 1946. År 1995 slogs högskolan ihop med Helsingfors universitet och då fortsatte studentkåren sin verksamhet under namnet Veterinärmedicinska kandidatförening, vilket är en underorganisation till Helsingfors universitets studentkår. Alla privatpersoner som studerar på veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet med sikte på veterinärmedicine licentiat examen eller vidareutbildning kan vara medlem i VKF. Föreningens styrelse godkänner stödmedlemmar. Medlemmarna förlorar sitt medlemskap när de utexamineras eller försummar betalningen av medlemsavgiften.

Under hösten 2004 flyttade fakulteten och med den VKF från Tavastvägen till kampus Vik. Samtidigt byttes VKF:arnas VKF-hus (EKY-talo) ut till ett klubbrum, vilket kallas Kuopio. I klubbrummet ordnas temakvällar, föreningens och styrelsens möten samt andra tillställningar. I Kuopio finns bl.a. kök, telefon, dator, biljardbord och piano till medlemmarnas förfogande.

Kirjaudu

Kirjaudu

 
 
Back to top