Hallitus 2024

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi, ellei toisin mainita.
Koko hallituksen sähköposti eky-hallitus(at)helsinki.fi.

Donna Väyrynen

puheenjohtaja

puheenjohtaja(at)eky-ry.fi

Linda Hakkarainen

varapuheenjohtaja

varapuheenjohtaja(at)eky-ry.fi

Kristian Laakko

sihteeri

Kalle Välimaa

taloudenhoitaja

taloudenhoitaja(at)eky-ry.fi

Maria Volmanen

juhlatoimikuntavastaava

juhlatoimikunta(at)eky-ry.fi

Heidi Lylyharju

tapahtumavastaava

juhlatoimikunta(at)eky-ry.fi

Laura Palvas

tapahtumavastaava

juhlatoimikunta(at)eky-ry.fi

Saaga Tarjanne

tiedottaja

tiedottaja(at)eky-ry.fi

Pihla Pavas

tilavastaava

tilavastaava(at)eky-ry.fi

Sofia Snellman

opinto- ja yhdenvertaisuusvastaava

sofia.x.snellman(at)helsinki.fi

Saana Kokko

yrityssuhdevastaava

yrityssuhdevastaava(at)eky-ry.fi

Sanni Hanhisalo

liikuntavastaava

Hallituksen ulkopuoliset virat 2024

Juhlatoimikunta

 Ada Pöllänen

Aino Miikkulainen

Aino Tolsa

Anna Peltoniemi

Annika Varho

Ella Nieminen

Eveliina Koivula

Hanna Jahkola

Iida Lilleberg

Jenna Pakanen

Joanna Arkkila

Johanna Raita

Maisa Hintikka

Micaela Fallenius

Miina Hallikainen

Mira Paretskoi

Nenna Siira

Paula Linnainmaa

Pihla Frantti

Saga Miettunen

Sara Kirves

Silja Mali

Tiina Koivukoski

Vaatevastaava

Laura Palvas

Salla Bollström

Ympäristö- ja eläinsuojeluvastaava 

Elina Nuotio

Excuvastaava 

Aino Tolsa

Tuutorivastaava

Saaga Tarjanne

Työelämä- ja kannatusjäsenvastaava 

Julia Peltopuro

Kotisivuvastaava 

Antti Aarni

Yrityssuhdetoimikunta 

Elina Nuotio

Julia Peltopuro

Kalle Välimaa

Seremoniamestarit 

Emma Rantanen

Emma Törmälä

Epiglottiksen päätoimittaja

Venla Hämäläinen

  Taittaja

Joanna Arkkila

Sini Similä

Aputoimittajat

Monica Hinkkanen

Salla Bollström

Viivi Mäenpää

Vilma Flyckt

Janika Juusola

EKY:n HELP -edustajat

Riikka Kokko

Venla Hämäläinen

Hallinnon opiskelijaedustajat

Opiskelijoiden mielipiteen huomioon ottamiseksi yliopiston ja tiedekunnan eri hallintoelimissä sekä toimikunnissa on opiskelijajäseniä. Osa edustajista valitaan vaaleilla, mutta suurimman osan valinnoista tekee EKY.

Tiedekuntaneuvosto

Tiedekuntaneuvosto käyttää tiedekunnassa ylintä päätösvaltaa. Se kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, päättää tiedekunnan taloudesta, nimittää dekaanin ja varadekaanit, nimittää keskeisiin tiedekunnan virkoihin ja myöntää tiedekunnassa suoritetut tutkinnot. Tiedekuntaneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä valitaan vaaleilla kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Opiskelijajäsenet toimivat puolitoistavuotisen kauden kerrallaan. TDK-neuvostoon kuuluvat: 4 professorijäsentä, 2 sidosryhmäjäsentä, 3 henkilökunnan edustajaa ja 3 opiskelijajäsentä. Tiedekuntaneuvoston jäsenet näet Helsingin Yliopiston sivuilta.


Johtoryhmät 2023-2024

Eläinlääketieteen kandiohjelmalla sekä lisensiaatin koulutusohjelmalla on omat johtoryhmänsä, jotka toimivat yhdessä. Johtoryhmät johtavat koulutusohjelmien kehittämistä. Kummassakin johtoryhmässä on kaksi opiskelijaedustajaa varajäsenineen. Johtoryhmät kokoontuvat noin kerran kuukaudessa.

Johtoryhmät vaikuttavat opetuksen sisältöön ja järjestelyihin. Johtoryhmä tekee esityksen monivuotisesta opetussuunnitelmasta, jonka tiedekuntaneuvosto vahvistaa. Johtoryhmä myös päättää vuosittaisen opetusohjelman, joka määrittää esim. lukujärjestykset ja opetuspaikat.

Kandiohjelma:

Viivi Hilska, varajäsen Laura Palvas

Helmi Nupponen, varajäsen Paula Linnainmaa

Lisensiaatin koulutusohjelma:

Minna Oilinki, varajäsen Sara Kirves

Sofia Snellman (sofia.x.snellman(at)helsinki.fi), varajäsen Iida Lilleberg


Yliopistollisen eläinsairaalan johtokunta

Yliopistollisen eläinsairaalan johtokunnassa on edustus jokaiselta sairaalalta (TES, HES, PES), henkilökunnasta sekä opiskelijoista. Myös sairaalan johtaja osallistuu kokouksiin. Kokouksissa käsitellään säännöllisesti mm. sairaalan taloustilannetta.


Opetustaitotoimikunta 2022-2024

Opetustaitotoimikunta (OTTK) arvioi tiedekunnan opetustehtäviä ja dosentuuria hakevien henkilöiden opetustaidon. OTTK aloitti toiminnan vuonna 2010. OTTK on työstänyt oman matriisin, jonka perusteella henkilöiden opetustaitoa arvioidaan. Opetustaitotoimikunnan jäseninä ovat: varadekaani (pj), 2 professorijäsentä, 3 henkilökunnan jäsentä, 1 opiskelijajäsen. OTTK kokouksia ennen pidetään opetusnäytteittä, jotka ovat kaikille avoimia. OTTK kokoontuu noin kerran kolmessa viikossa, mutta kesällä kokouksia ei pääsääntöisesti pidetä. Kokouksien määrä ja kesto vaihtelee riippuen auki olevista opetustehtävistä ja niitä hakevien henkilöiden määrästä.

Olga Tyni, varajäsen Saana Kokko