EKY:n kerhohuone, eli tuttavallisemmin Kuopio, toimii ekyläisten tukikohtana Viikin kampuksen EE-talossa (käytävä oikealle ennen Walteriin vieviä portaita). Kuopio on tarkoitettu pääasiassa ekyläisten vapaa-ajanviettoon, mutta siellä on myös mahdollista järjestää muun muassa kokouksia tai muita tapahtumia. Ekyläisten on mahdollista varata Kuopio omaan käyttöönsä vaikkapa syntymäpäiväjuhlien viettämistä varten. Kuopion varustukseen kuuluu keittolevy, kahvin- ja vedenkeitin, mikro, jääkaappi, biljardipöytä, äänentoistolaitteet, televisio, tietokone sekä paljon muuta. Tiloissa voi lukea päivän lehtiä tai hypätä luentojen välissä sohvalle päiväunille.


Jos haluat tehdä varauksen, ota yhteyttä tilavastaavaan. Kuopion varaustilanteen voit tarkistaa tapahtumakalenterista.


Kuopio on jokaisen ekyläisen oma hengähdys- ja sosiaalitila sekä EKY:n toiminnallinen keskus. Käyttäydy siellä siis kunnioittavasti ja siivoa sekä omat että lemmikkisi jätökset. Lue myös alta Kuopion säännöt. Jos niiden lukemisen jälkeen jää jotakin epäselväksi Kuopioon tai sen käyttöön liittyen, niin EKY:n tilavastaava vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiin.


Kuopiossa ja EKY:n tapahtumissa pätevät aina turvallisen tilan periaatteet, joihin voit tutustua tarkemmin alempana.OHJESÄÄNTÖ KUOPION KÄYTÖSTÄ

1 § Käyttötarkoitus

Kerhohuone Kuopio on tarkoitettu pääosin Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry:n (jatkossa yhdistys) jäsenten ajanviettopaikaksi.

2 § Avaimet

Jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on oikeus lunastaa käyttöönsä Kuopion avain. Avaimen saa tilavastaavalta 10 € panttia vastaan. Lunastaessaan avaimen jäsen sitoutuu palauttamaan sen valmistuttuaan sekä maksamaan uuden avaimen teettämisen, mikäli avain katoaa, tuhoutuu tai muuten jää palauttamatta. Avainta ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Avaimen voi palauttaa hallituksen tilavastaavalle tai Kuopion puiseen palautuslaatikkoon. Avain palautetaan laatikkoon kirjekuoressa, jonka päälle kirjoitetaan avainta lunastaessa annettu nimi, aloitusvuosikurssi ja tilinumero, jolle panttimaksu voidaan palauttaa.

3 § Tilan varaaminen

Yhdistyksen jäsen voi varata Kuopion ilmaiseksi käyttöönsä. Säännölliseen, toistuvaan varaukseen on pyydettävä lupa yhdistyksen hallitukselta. Yrityksen tai aatteellisen ryhmän tai muun sellaisen on maksettava varaamisesta käyttökorvaus. Kuopion varaamisesta vastaa hallituksen tilavastaava. Tilaisuuden järjestäjän tulee huolehtia Kuopion siisteydestä tilaisuuden jälkeen: kerhohuone on jätettävä yhtä siistiin tai siistimpään kuntoon kuin ennen tilaisuutta. Ylimääräisestä siivouksesta voidaan periä maksu.

4 § Siisteys ja järjestys

Jokaisen kerhohuoneen käyttäjän on huolehdittava siisteydestä omalta osaltaan. Kuopiossa ei pidetä kenkiä jalassa. Jokaisen on siivottava jälkensä ja tiskattava astiansa heti käytön jälkeen. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat, varsat, huolehtivat Kuopion yleisestä siivouksesta viikoittain. Tapahtumien järjestäjät vastaavat Kuopion siivouksesta tapahtuman jälkeen. Myös käytävä ja käytävällä oleva vessa kuuluvat siivouksen piiriin.

Kuopiossa on yleiseen käyttöön tarkoitettu jääkaappi. Mikäli haluaa säilyttää eväitään jääkaapissa, on ne merkittävä nimellä ja päivämäärällä. Siivousvuorossa olevat varsat siivoavat jääkaapin ja heittävät vanhaksi menneet ja merkitsemättömät tuotteet tarvittaessa pois. Hallituksen jääkaappia saa käyttää vain hallituksen luvalla.

Roskat on lajiteltava ympäristösuunnitelman mukaan. Kuopiosta löytyy omat keräysastiat energiajakeelle, biojätteelle, kartongille, paperille, metallille (myös pantittomat tölkit), lasille (myös pantittomat lasipullot) ja pantillisille tölkeille ja pulloille.

Kahvinkeitintä ei saa jättää päälle yksinään. Kahvinkeittimen pannu täytyy pestä joka käytön jälkeen ja muut osat täytyy puhdistaa tarvittaessa. Kahvinkeittimen säiliö täytetään erillisellä muovikannulla, eikä missään nimessä keittimen omalla pannulla.

Kuopiossa ei saa säilyttää omia tavaroitaan. Vuosikurssit ja kerhot saavat säilyttää tavaroitaan ainoastaan omissa hyllyissään, ellei hallituksen kanssa toisin sovita.

Äänentoistolaitteiden tai niiden johtojen sijoitusta ei saa muuttaa, ellei osaa palauttaa niitä alkuperäisille paikoilleen. Viimeisen lähtijän on sammutettava valot, TV ja kaiuttimet, suljettava ikkunat ja lukittava ovet. Tietokoneen voi jättää päälle.

5 § Kuopion siivoaminen

Kuopion siivoaa 2–3 varsaa viikoittain ja jokaisen tapahtuman jälkeen sen järjestäjä. Varsojen emäntä ja isäntä / emännät jakavat siivousvuorot vuosikurssilleen, ja niiden toteutumista valvoo hallituksen tilavastaava. Lisäksi tyhjien, pantillisten pullojen ja tölkkien palauttaminen ja pantittomien kierrätys kuuluvat tilavastaavalle.

Siivoukseen kuuluu:

Lattioiden ja isojen mattojen imuroiminen, pienien mattojen ravisteleminen

Vanhaksi menevien ruokien heittäminen pois jääkaapista

Pölyjen pyyhkiminen

Tavaroiden järjestäminen paikoilleen

Kuivien astioiden siirtäminen tiskikaapista tai -koneesta paikoilleen

Tiskaaminen (ei varsat) tai tiskikoneen täyttäminen

Roskien vieminen asianmukaisiin kierrätysastioihin

6 § Varastot

Jokaisella hallituslaisella ja virkailijalla on oikeus saada käyttöönsä Kuopion varaston avain. Varastoja eivät saa käyttää muut henkilöt, ellei asiasta sovita erikseen. Avainta varten täytetään vahtimestarilta saatava hakulomake, johon tarvitaan myös hallituksen tilavastaavan allekirjoitus. Virkailijauran päättyessä avain on palautettava.

Varastojen ovet on suljettava aina käytön jälkeen. Virkistysvaraston ovea saa pitää auki vain, mikäli joku isännistöstä, hallituksesta tai virkailijoista päivystää varaston ovella.

7 § Kassalippaat ja rahaliikenne

EKY:n kassalippaat pidetään aina suljettuna ja lukittuna virkistysvarastossa. Tuotteiden ostaminen ja myyminen piikkiin on kielletty. Maksuvaihtoehdot ovat käteinen tai pankkikortti. Myynneistä pidetään kirjaa taloudenhoitajan hyllyköstä löytyvälle lomakepohjalle. Kassakirjanpitoon on merkittävä laulukirjat, haalarimerkit, lyyrat ja muut näihin verrattavat tuotteet.


EKY:n TURVALLISEN TILAN PERIAATTEET

Jokaiselle turvalliset tapahtumat ja tilat ovat EKY:lle äärimmäisen tärkeitä. Periaatteet ovat laadittu, jotta kaikki voivat nauttia EKY:n tapahtumista turvallisesti ja hyvillä mielin. Periaatteet ovat voimassa kaikissa EKY:n tapahtumissa, ja niiden laiminlyömisestä tai noudattamatta jättämisestä seuraa vakavuuden mukaisia sanktioita.


Kunnioita muita ihmisiä ja heidän näkemyksiään, kokemuksiaan ja taustojaan kaikessa erilaisuudessaan ja kohtaa heidät sellaisena kuin he ovat. Kunnioita toisten identiteettiä, omaa tilaa ja rajoja. EI TARKOITTAA AINA EI. EKY:ssä ei suvaita minkäänlaista rasismia, seksismiä, väkivaltaista, uhkaavaa tai muuten syrjivää käytöstä. Oman ja muiden turvallisuuden vaarantaminen on ehdottomasti kielletty. Ymmärrä, että sinulla ei ole oikeutta toisen ihmisen kehoon äläkä häiritse toisia kosketuksella tai sanallisesti.

Kohtele toisia tasa-arvoisesti, ystävällisesti ja yhdenvertaisesti sekä ota muut ihmiset toiminnassasi huomioon. Pyri ehkäisemään ja välttämään tilanteita, jossa joku saattaisi tuntea olonsa epämukavaksi: muista, että vaikka jokin asia on mielestäsi hauskaa, voi se olla toiselle epämiellyttävää tai jopa ahdistavaa. Älä oleta, älä pakota ketään mihinkään ja ymmärrä toisten rajoja.

Pidä huolta ympäristöstäsi, sen ihmisistä, tiloista, irtaimistosta ja itsestäsi.

Toimi yhteisten pelisääntöjen mukaan ja odota niiden noudattamista myös muilta. Älä epäröi puuttua epäasialliseen toimintaan tai pyytää apua, jos sitä vähänkään koet tarvitsevasi. Ota matalalla kynnyksellä yhteyttä vastuuhenkilöihin. Häiriötilanteissa voit ottaa yhteyttä tilanteen vastuuhenkilöihin, nimettyihin häiriöyhdyshenkilöihin tai anonyymisti Pötsi-lomakkeen kautta. Hätätilanteissa soita yleiseen hätänumeroon 112.

YHTEYSTIEDOT

Eläinlääketieteen Kandidaattiyhdistys EKY ry
PL 66
00014 Helsingin yliopisto

eky-hallitus (at) helsinki.fi

EKY:n säännöt
TIETOSUOJASELOSTE
EKY:n turvallisen tilan periaatteet
kuvat

Banneri: Laura Kankainen 2019

Hallituksen kuvat: Elina Nuotio 2023

Muut: Pexels.com 

yhteistyössä