EKY:n kerhohuone, eli tuttavallisemmin Kuopio, toimii ekyläisten tukikohtana Viikin kampuksen EE-talossa (käytävä oikealle ennen Walteriin vieviä portaita). Kuopio on tarkoitettu pääasiassa ekyläisten vapaa-ajanviettoon, mutta siellä on myös mahdollista järjestää muun muassa kokouksia tai muita tapahtumia. Ekyläisten on mahdollista varata Kuopio omaan käyttöönsä vaikkapa syntymäpäiväjuhlien viettämistä varten. Kuopion varustukseen kuuluu keittolevy, kahvin- ja vedenkeitin, mikro, jääkaappi, biljardipöytä, äänentoistolaitteet, televisio, tietokone sekä paljon muuta. Tiloissa voi lukea päivän lehtiä tai hypätä luentojen välissä sohvalle päiväunille.


Jos haluat tehdä varauksen, ota yhteyttä tilavastaavaan. Kuopion varaustilanteen voit tarkistaa tapahtumakalenterista.


Kuopio on jokaisen ekyläisen oma hengähdys- ja sosiaalitila sekä EKY:n toiminnallinen keskus. Käyttäydy siellä siis kunnioittavasti ja siivoa sekä omat että lemmikkisi jätökset. Lue myös alta Kuopion säännöt. Jos niiden lukemisen jälkeen jää jotakin epäselväksi Kuopioon tai sen käyttöön liittyen, niin EKY:n tilavastaava vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiin.


Kuopiossa ja EKY:n tapahtumissa pätevät aina turvallisen tilan periaatteet, joihin voit tutustua tarkemmin alempana.OHJESÄÄNTÖ KUOPION KÄYTÖSTÄ

1 § Käyttötarkoitus

Kerhotila Kuopio (myöhemmin Kuopio) on tarkoitettu Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry:n (jatkossa yhdistys) jäsenten ajanviettopaikaksi.

2 § Avaimet

Jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on oikeus lunastaa käyttöönsä Kuopion avain. Avaimen saa lunastaa tilavastaavalta 20 euron hintaan. Lunastaessaan avaimen jäsen sitoutuu palauttamaan sen valmistuttuaan sekä maksamaan uuden avaimen teettämisen, mikäli avain katoaa tai tuhoutuu. Avainta ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Avaimen voi palauttaa hallituksen tilavastaavalle tai Kuopion postilaatikkoon. Avain palautetaan laatikkoon kirjekuoressa, jonka päälle kirjoitetaan avainta lunastaessa annettu nimi ja aloitusvuosikurssi.

3 § Tilan varaaminen

Yhdistyksen jäsen voi varata Kuopion ilmaiseksi käyttöönsä. Säännölliseen, toistuvaan varaukseen on pyydettävä lupa yhdistyksen hallitukselta. Kuopion varaamisesta vastaa hallituksen tilavastaava. Tilaisuuden järjestäjän tulee huolehtia Kuopion siisteydestä tilaisuuden jälkeen: kerhohuone on jätettävä yhtä siistiin tai siistimpään kuntoon kuin ennen tilaisuutta. Ylimääräisestä siivouksesta voidaan periä maksu.

4 § Siisteys ja järjestys

Jokaisen kerhohuoneen käyttäjän on huolehdittava siisteydestä omalta osaltaan. Kuopiossa ei pidetä kenkiä jalassa. Jokaisen on siivottava jälkensä ja tiskattava astiansa heti käytön jälkeen. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat (varsat) huolehtivat Kuopion yleisestä siivouksesta viikoittain. Tapahtumien järjestäjät vastaavat Kuopion siivouksesta tapahtuman jälkeen. Myös käytävä ja käytävällä oleva vessa kuuluvat siivouksen piiriin.

Kuopiossa on yleiseen käyttöön tarkoitettuja jääkaappeja. Mikäli haluaa säilyttää eväitään jääkaapissa, on ne merkittävä nimellä ja päivämäärällä. Siivousvuorossa olevat varsat siivoavat jääkaapit ja heittävät vanhaksi menneet ja merkitsemättömät tuotteet tarvittaessa pois. Hallituksen jääkaappia saa käyttää vain hallituksen luvalla.

Roskat on lajiteltava ympäristösuunnitelman mukaan. Kuopiosta löytyy omat keräysastiat sekajätteelle, muoville, biojätteelle, kartongille, paperille, metallille (myös pantittomat tölkit), lasille (myös pantittomat lasipullot) ja pantillisille pulloille ja tölkeille.

Kuopiossa ei saa säilyttää omia tavaroitaan. Vuosikurssit ja kerhot saavat säilyttää tavaroitaan ainoastaan omissa hyllyissään, ellei hallituksen kanssa toisin sovita.

Sähkölaitteiden tai niiden johtojen sijoitusta ei saa muuttaa. Viimeisen lähtijän on sammutettava valot, TV ja kaiuttimet, suljettava ikkunat ja lukittava ovet.

5 § Kuopion siivoaminen

Kuopion siivoaa 2–3 varsaa viikoittain, ja jokaisen tapahtuman jälkeen sen järjestäjä. Varsojen emäntä/ isäntä jakaa siivousvuorot vuosikurssilleen, ja niiden toteutumista valvoo hallituksen tilavastaava. Lisäksi tyhjien, pantillisten pullojen ja tölkkien palauttaminen ja pantittomien kierrätys kuuluvat tilavastaavalle.

Siivoukseen kuuluu

     – Lattioiden ja isojen mattojen imuroiminen, pienien mattojen ravisteleminen

     – Vanhaksi menevien ruokien heittäminen pois jääkaapista

     – Pölyjen pyyhkiminen

     – Tavaroiden järjestäminen paikoilleen

     – Kuivien astioiden siirtäminen tiskikaapista tai -koneesta paikoilleen

     – Tiskikoneen täyttäminen

     – Roskien vieminen asianmukaisiin kierrätysastioihin

6 § Varastot

Kuopion varastojen avaimiin ovat oikeutettuja hallituksen jäsenet. Avaimet on palautettava hallituskauden päätyttyä. Hallituksen puheenjohtaja on vastuussa varaston avaimista ja niiden siirtymisestä seuraaville virkailijoille.

Varastojen ovet on suljettava aina käytön jälkeen. Virkistysvaraston ovea saa pitää auki vain, mikäli joku hallituksesta tai virkailijoista päivystää Kuopiossa.


EKY:n TURVALLISEN TILAN PERIAATTEET

Jokaiselle turvalliset tapahtumat ja tilat ovat EKY:lle äärimmäisen tärkeitä. Periaatteet ovat laadittu, jotta kaikki voivat nauttia EKY:n tapahtumista turvallisesti ja hyvillä mielin. Periaatteet ovat voimassa kaikissa EKY:n tapahtumissa, ja niiden laiminlyömisestä tai noudattamatta jättämisestä seuraa vakavuuden mukaisia sanktioita.


Kunnioita muita ihmisiä ja heidän näkemyksiään, kokemuksiaan ja taustojaan kaikessa erilaisuudessaan ja kohtaa heidät sellaisena kuin he ovat. Kunnioita toisten identiteettiä, omaa tilaa ja rajoja. EI TARKOITTAA AINA EI. EKY:ssä ei suvaita minkäänlaista rasismia, seksismiä, väkivaltaista, uhkaavaa tai muuten syrjivää käytöstä. Oman ja muiden turvallisuuden vaarantaminen on ehdottomasti kielletty. Ymmärrä, että sinulla ei ole oikeutta toisen ihmisen kehoon äläkä häiritse toisia kosketuksella tai sanallisesti.

Kohtele toisia tasa-arvoisesti, ystävällisesti ja yhdenvertaisesti sekä ota muut ihmiset toiminnassasi huomioon. Pyri ehkäisemään ja välttämään tilanteita, jossa joku saattaisi tuntea olonsa epämukavaksi: muista, että vaikka jokin asia on mielestäsi hauskaa, voi se olla toiselle epämiellyttävää tai jopa ahdistavaa. Älä oleta, älä pakota ketään mihinkään ja ymmärrä toisten rajoja.

Pidä huolta ympäristöstäsi, sen ihmisistä, tiloista, irtaimistosta ja itsestäsi.

Toimi yhteisten pelisääntöjen mukaan ja odota niiden noudattamista myös muilta. Älä epäröi puuttua epäasialliseen toimintaan tai pyytää apua, jos sitä vähänkään koet tarvitsevasi. Ota matalalla kynnyksellä yhteyttä vastuuhenkilöihin. Häiriötilanteissa voit ottaa yhteyttä tilanteen vastuuhenkilöihin, nimettyihin häiriöyhdyshenkilöihin tai anonyymisti Pötsi-lomakkeen kautta. Hätätilanteissa soita yleiseen hätänumeroon 112.